FESTYN NA WESOŁO Z RYBĄ W ŻYCHCACH
11 października, 2011

9 października br.  w Żychcach gmina Konarzyny odbyło się wydarzenie promocyjne „Na wesoło z rybą”. Organizatorem tej imprezy było Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka Mòrénka oraz  Gminy Ośrodek Kultury w Konarzynach.

Wydarzenie promocyjne rozpoczęło się od  przywitania mieszkańców i zaproszonych gości przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Konarzynach i pracownika biura Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”. Następnie przeprowadzono liczne konkursy dla dzieci  (łapanie rybek, wyścig raków, wyścig żabim skokiem, śpiewać każdy może itp.) . Wszystkie konkursy kończyły się wręczeniem wspaniałych nagród uczestnikom.

Można było skosztować potraw rybnych przygotowanych przez miejscowych kucharzy.

Imprezą towarzyszącą wydarzeniu były samorządowe zawody wędkarskie o puchar Starosty Chojnickiego i Wójta Gminy Konarzyny.

Organizatorom sprzyjała pogoda, a przede wszystkim frekwencja przybyłych gości.

Podczas wydarzenia promocyjnego  czynne było także stoisko informacyjne Lokalnej Grupy Rybackiej Mòrénka. Pracownicy Stowarzyszenia udzielali informacji dotyczących możliwości pozyskania środków finansowych w ramach Osi Priorytetowej 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartej w Programie Operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 oraz o ogłoszonych przez LGR konkursach i terminach naborów wniosków. Stoisko to cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, potencjalni beneficjenci chętnie zabierali ze sobą ulotki i broszury informacyjne Stowarzyszenia Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka Mòrénka.

ZAPRASZAMY DO GALERII