Fundacja RWE – „Orliki RWE”
4 lipca, 2016

Fundacja działa od 2005 roku. Celem Fundacji jest m.in.: ochrona i promocja zdrowia, rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wspieranie działalności dobroczynnej, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu, wspieranie działań na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Jednym z projektów prowadzonych przez Fundację są Orliki RWE – program wspierający najmłodszych piłkarzy, pochodzących z niezamożnych rodzin.

 

Strona główna