Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej- spotkanie
2 września, 2015
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z rozpoczęciem działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich. 

W programie spotkania m.in.:

  • wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020
  • możliwości uzyskania dofinansowania z Programów Operacyjnych:

–  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,

–  Regionalny Program Operacyjny,

–  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,

–  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,

  • wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Powiatowych Urzędów Pracy,
  • omówienie instrumentów zwrotnych jako alternatywy dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą (Inicjatywa JEREMIE, Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet),
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Terminy i miejsca spotkań:

10.09.2015 r.  – Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, ul. Wysoka 3, 89-600 Chojnice

Program

Formularz zgłoszeniowy

11.09.2015 r. – Powiatowa Bursa Szkolna w Człuchowie, ul. Koszalińska 2a, 77-300 Człuchów

Program

Formularz zgłoszeniowy

15 września 2015 r. – Urząd Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna

Program

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy: punktinformacyjnychojnice@lgrmorenka.pl lub zgłoszenie telefoniczne pod nr tel. 52 334 48 47

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.