HARMONOGRAM I PROGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH
9 lipca, 2013

Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”informuje, że w ramach cyklu spotkań informacyjnych  organizuje  spotkania  dla mieszkańców obszaru w celu pozyskania środków z osi 4 PO RYBY 2007 – 2013r, w ramach trwającego V naboru wniosków od 12 sierpnia 2013r. – 20 września 2013r. :

HARMONOGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH:

23.07.2013- Chojnice – biuro LGR Mòrénka ul. Wysoka 3/15,  godz. 10:00

24.07.2013- Kościerzyna – Urząd Gminy Kościerzyna sala obrad, ul. Strzelecka 9, godz. 10:00

06.08.2013-Lipnica – Dom Strażaka, ul. Strażacka 4, godz. 10:00

07.08.2013- Wilcze Błota(gmina Stara Kiszewa) – Centrum Informacji Turystycznej, Wilcze Błota 2 B, godz. 10:00

13.08.2013- Czersk – Centrum Informacji Turystycznej, ul. T. Kościuszki 27 A, godz. 10:00

14.08.2013- Lipusz – Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Młyńska 4,  godz. 10:00

20.08.2013- Brusy – Chata Kaszubska Brusy Jaglie, godz. 10:00

27.08.2013- Chojnice – biuro LGR Mòrénka ul. Wysoka 3/15, godz. 10:00

28.08.2013-Kościerzyna – Urząd Gminy Kościerzyna sala obrad, ul. Strzelecka 9,  godz. 10:00

 

Spotkania prowadzone będą przez pracowników biura LGR Mòrénka. Czas trwania każdego spotkania to około cztery godziny zegarowe (włącznie z przerwami  kawowymi i z konsultacjami indywidualnymi)

 

PROGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH:

9:45 – 10:00 – Rejestracja uczestników

10:00 – 11:30 – Oś 4 PO RYBY – możliwości dofinansowania

– Omówienie możliwości wsparcia w ramach Osi 4 PO RYBY 2007 – 2013, zasad ubiegania się o dofinansowanie oraz beneficjentów

11:30 – 11:45 – Przerwa kawowa

11:45 – 12:30 – Wybór wniosków przez Komitet LGR Mòrénka

·  Procedura oceny i wyboru wniosków do dofinansowania

·  Kryteria zgodności operacji z LSROR oraz kryteria wyboru operacji przez Komitet.

12:30 – 13:15 – Wniosek o dofinansowanie

– omówienie zasad wypełniania wniosku

13:15 – 14:00 – Dyskusja/indywidualne konsultacje

 

 

* LGR Mòrénka zastrzega sobie prawo do zmiany  harmonogramu i programu spotkań informacyjnych.