HARMONOGRAM SZKOLEŃ DLA NGO W BRUSACH
28 października, 2014

BRUSY; Przedpołudniem od godziny 9:00 do 16:00

1

Zasady partnerstwa, współpracy NGO (6h)/ Prawne aspekty tworzenia i funkcjonowania NGO(2h)

Chata Kaszubska w Brusach – Jagliach 5-11-2014
2

Prawne aspekty tworzenia i funkcjonowania NGO (4h)/ Podstawy zarządzania finansami w organizacjach pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej (4h)

Chata Kaszubska w Brusach – Jagliach 13-11-2014
3

Animacja środowisk lokalnych

Chata Kaszubska w Brusach – Jagliach 19-11-2014
4

Zewnętrzne źródła finansowania dla NGO w teorii i praktyce

Chata Kaszubska w Brusach – Jagliach 21-11-2014
5

Zewnętrzne źródła finansowania dla NGO w teorii i praktyce

Chata Kaszubska w Brusach – Jagliach 25-11-2014