INFORMACJA DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
6 lutego, 2012

W dniu 20 grudnia 2011 r. uchwałą nr 06/2011 Walne Zebranie Członków ustaliło wysokość stawki członkowskej na rok 2012 r.

Wynosi:
Dla osób fizycznych, przedstawicieli sektora społecznego oraz publicznego innego niż samorząd gminny – 20 złotych
Dla przedstawicieli sektora gospodarczego – 100 złotych
Dla jednostek samorządu terytorialnego – 50 groszy w przeliczeniu na każdego mieszkańca danej gminy według stanu osób zameldowanych na pobyt stały na dzień 31 grudnia 2010r.

Składkę należy wpłacić :
1. Przelewem na konto Stowarzyszenia Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”
ul. Wysoka 3/212, 89 – 600 Chojnice
nr. 80 8147 0002 0011 3159 2000 0020
tytuł wpłaty: składka członkowska za 2012r.
2. Gotówką w biurze LGR „Mòrénka” ul. Wysoka 3/15a; 89 – 600 Chojnice
Od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00