INWESTYCJE WYMAGAJĄCE POZWOLENIA WODNO – PRAWNEGO
25 stycznia, 2012

W zakładce konkursy  w podzakładce  dodadkowe dokumenty umieściliśmy informacje na temat uzyskania pozwolenia wodno – prawnego, jakie inwestycje wymagają tego pozwolenia.

dodatkowe dokumenty