Jak napisać dobry wniosek i biznesplan, aby otrzymać preferencyjną pożyczkę na założenie i rozwój działalności gospodarczej? – szkolenia w Chojnicach i w Kościerzynie.
7 marca, 2019

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na szkolenia organizowane w dniu 18 marca 2019 r. w Chojnicach oraz 28 marca 2019 r. w Kościerzynie poświęcone zasadom wypełniania wniosku i biznespanu przy ubieganiu się o preferencyjne pożyczki na założenie i rozwój działalności gospodarczej na Pomorzu.

 Na spotkaniu omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • Przegląd preferencyjnych instrumentów finansowych dla biznesu dostępnych w województwie pomorskim, w tym m.in.: pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej, mikropożyczka, pożyczka turystyczna, pożyczka na innowacje i inne,
 • Struktura wniosku i biznesplanu pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – omówienie oraz prace warsztatowe z formularzem wniosku/biznesplanu,
 • Struktura wniosku pożyczki na rozwój działalności gospodarczej (np. mikropożyczka, pożyczka turystyczna) – omówienie wybranego wniosku oraz prace warsztatowe z formularzem wniosku.

 Termin i miejsce spotkania:

 • 18 marca 2019 r., w godz. 11.00 – 15.10, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach, ul. Wysoka 3/16, 89-600 Chojnice, sala nr 16a,
 • 28 marca 2019 r., w godz. 11:00 – 15.10, Starostwo Powiatowe w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9 C, 83-400 Kościerzyna,

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres Chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod nr: (52) 334 48 47 w terminach:

 • do 15 marca 2019 r. – dla szkolenia w Chojnicach,
 • do 27 marca 2019 r. – dla szkolenia w Kościerzynie.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Uwaga!: liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:

 1. Formularz zgłoszeniowy – Chojnice
 2. Program szkolenia – Chojnice
 1. Formularz zgłoszeniowy – Kościerzyna
 2. Program szkolenia – Kościerzyna