KONFERENCJA KIERUNEK PROMOCJA
9 grudnia, 2013

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA DZIAŁALNOŚĆ LGR MÒRÉNKA W 2013 ROKU pt. Kierunek PROMOCJA!

12 grudnia 2013 roku, o godz. 10:00 w Czersku w budynku Centrum Informacji Turystycznej (ul. Kościuszki 27a) odbędzie się konferencja podsumowująca działalność Stowarzyszenia Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” pod tytułem KIERUNEK PROMOCJA.

PROGRAM KONFERENCJI

10:00 – 10:10

Rozpoczęcie i powitanie gości

Grażyna Wera-Malatyńska – Prezes LGR „Mòrénka”

10:10 – 10:30

Działalność LGR „Mòrénka” w 2013 roku i plany na przyszłość

Grażyna Wera-Malatyńska – Prezes LGR „Mòrénka”

10:30 – 10:50

Naboru wniosków za pośrednictwem LGR „Mòrénka” – podsumowanie konkursów w okresie od 2011 do 2013 roku

Jan Gliszczyński – Przewodniczący Komitetu LGR „Mòrénka”

10:50 – 11:10

Wręczenie wyróżnień za najciekawsze projekty zrealizowane
w ramach osi 4. PO RYBY 2007-2013 na terenie LGR „Mòrénka”

11:10 – 11:35

Uroczyste odsłonięcie tablicy informacyjno-promocyjnej dotyczące działalności obszaru LGR „Mòrénka” w Czersku

11:35 – 11:50

Przerwa kawowa

11:50 – 12:10

Współpraca LGR „Mòrénka” i LGR Pojezierze Krajeńskie – dotychczasowe doświadczenia i plany na przyszłość

Mieczysław Rapta – Prezes LGR Pojezierze Krajeńskie

12:10 – 12:30

Prezentacja wyników badań dotyczących gospodarki rybackiej
na obszarze LGR „Mòrénka”

Adam Futymski – przedstawiciel FARNET

12:30 – 13:00

Lokalne Grupy Rybackie w nowym okresie programowania

Justyna Durzyńska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie          Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku

13:00 –13:30

Region w sieci – marketing internetowy w regionu

Jarosław Marciuk – właściciel firmy Inspiros Consulting Group

13:30 –14:00

Działalność Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
w kontekście obszaru LGR „Mòrénka”

Łukasz Magrian – z-ca dyrektora biura Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

14:00 –14:30

Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli branży turystycznej
w regionie pt. Jak promować region

14:30 –14:45

Podsumowanie konferencji

Grażyna Wera-Malatyńska – Prezes LGR „Mòrénka”

14:45

Lunch

Informujemy, że program może ulec nieznacznym zmianom.

Program konferencji