KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA LGR „MÒRÉNKA”
11 czerwca, 2015

Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”

ma przyjemność zaprosić

na konferencję podsumowującą realizację LSROR, w ramach PO RYBY 2007-2013

pt. „Lokalna Strategia Rozwoju LGR Mòrénka – gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy”

która odbędzie się dnia

16 czerwca 2015r. ooficjalne rozpoczęcie godz. 1000

w sali konferencyjnej Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego w Chojnicach przy ul. Piłsudskiego 30a


Program konferencji

0930 – 1000 Rejestracja uczestników
1000 – 1010 Powitanie uczestników
1010 – 1030 Omówienie działalności Stowarzyszenia Wdzydzko – CharzykowskaLokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” w latach 2009-2015
1030 – 1050 Lokalna Strategia Rozwoju jako główny wyznacznik działalności LGR Mòrénka
1050 – 1110 Jak i dlaczego wybierano projekty w ramach PO RYBY 2007-2013 w LGR Mòrénka
1110 – 1125 Przerwa kawowa
1125 – 1200 Od pomysły do realizacji – prezentacja projektów zrealizowanych przez beneficjentów PO RYBY 2007-2013 na obszarze działania LGR Mòrénka
1200 – 1230 Czego oczekiwaliśmy, a co udało się zrobić – panel dyskusyjny
1230 – 1250 Wręczenie wyróżnień dla osób zaangażowanych w realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich
1250 – 1315 Nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020 szansą dla rozwoju  regionu
1315 Zakończenie konferencji, lunch

 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji drogą telefoniczną pod numerem tel.: (52) 334 48 47 lub mailową na adres: biuro@lgrmorenka.pl