Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation – Edycja 2016
16 czerwca, 2016

W ramach Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation można ubiegać się o wsparcie dla projektów społecznych, które zawierają się w zakresie zdefiniowanym przez kategorie projektów w formularzu aplikacyjnym.

Do 30 czerwca można składać wnioski o granty od Kulczyk Foundation. Można zdobyć do 25 tys. zł pod warunkiem, że projekt przedsięwzięcia społecznego będzie uzasadniony i obiecujący, jeśli chodzi o skuteczność, efektywność oraz możliwości ewaluacji.

Zakres kategorii projektów:

 • infrastruktura
 • energia, zasoby naturalne i ekologia
 • wsparcie i opieka medyczna
 • pomoc socjalna
 • edukacja i opieka nad dziećmi
 • mikroprzedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna
 • nauka
 • technika
 • innowacje społeczne.

Środki nie będą przyznawane osobom fizycznym oraz na projekty stypendialne.

O pomoc mogą się ubiegać podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego albo podmioty działające w zakresie wspierania i rozwoju przedsiębiorstw.

Wnioskodawca może otrzymać wsparcie na realizację projektu w Konkursie Grantowym tylko raz w trakcie roku kalendarzowego.

W każdej edycji wartość wszystkich przyznanych grantów w Konkursie wynosi maksymalnie 100 000 PLN. Maksymalna kwota wsparcia, o jaką można się ubiegać, to 25 000 PLN.

W 2016 r. przewidziano dwie edycje konkursu:

 • pierwsza oznaczona jest jako Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation – Edycja 2016/1 – wnioski można składać w dniach od 1 marca do 30 czerwca 2016 r. (do godz. 23:59)
 • druga edycja – Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation – Edycja 2016/2 – wnioski można będzie składać od 1 lipca (godz. 00:01) do 31 grudnia 2016 r. (do godz. 23:59).

 

Szczegółowe informacje o Konkursie Grantowym, w tym m.in. Regulamin, można znaleźć pod adresem: http://kulczykfoundation.org.pl/aktualnosci/2016/ruszamy-z-kolejnym-konkursem-grantowym/

Do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy

2.  Regulamin