Konkurs na mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności w województwie pomorskim.
20 lipca, 2021

Z dużą przyjemnością ogłaszamy pierwszą edycję „Konkursu na mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” w województwie pomorskim.

Celem konkursu jest wzmacnianie inicjatyw i kompetencji wolontariackich, rozwój lokalnych społeczności oraz promocja wolontariatu i idei Korpusu Solidarności.

W ramach konkursu można pozyskać dofinansowanie w kwocie do 1.000 zł na oddolne działania wolontariackie na rzecz dobra wspólnego i lokalnej społeczności oraz rozwój własnej aktywności i kompetencji wolontariackich. Konkurs adresowany jest do wolontariuszy działających na terenie woj. pomorskiego, którzy chcą zrealizować własne pomysły oddolnych działań wolontariackich.

Szczegółowe informacje nt. udziału w konkursie można znaleźć w regulaminie lub uzyskać pod nr tel. 58 772 42 21.

Operatorem konkursu w woj. pomorskim jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, które organizuje konkurs w partnerstwie z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Słupsku i Pomorską Siecią Centrów Organizacji Pozarządowych.  Konkurs jest finansowy przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków „Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”.

Jak wziąć udział w konkursie?

1. Przeczytajcie regulamin konkursu.

2. Zarejestrujcie się w Systemie Obsługi Wolontariatu SOW .

3. Opiszcie swój pomysł we wniosku

4. Wyślijcie skan wypełnionego i podpisanego wniosku na ks@wolontariatgdansk.pl lub złóżcie wersję papierową w wybranym biurze operatora lub partnerów (lista punktów w zał. nr 6 do regulaminu) w terminie do 9 sierpnia 2021 r.

Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji na temat konkursu i pomoc w wypełnieniu dokumentów można uzyskać u operatora Konkursu:

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku
tel. 58 772 42 21  
e-mail: ks@wolontariatgdansk.pl