Konkurs w ramach działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 z RPO WP 2014-2020 – spotkanie informacyjne
19 maja, 2016

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 30 maja 2016 r., dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 finansowanych ze środków RPO WP 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:

– specyfika konkursu w ramach Działania 5.3.,

– system oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Działania 5.3.,

– zasady kwalifikowalności projektu i wydatków w projekcie,

– zasady przygotowania wniosków o dofinansowanie projektu (GWA).

Termin i miejsce spotkania:

Spotkanie odbędzie się 30 maja 2016 r. – w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach przy ul. Wysokiej 3, w godz. 10:00 – 13:30

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 52 334 48 47.

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Program spotkania

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.