KONKURSY NA NAJLEPSZY PRZEPIS KULINARNY I PRZEWODN
23 sierpnia, 2013

Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” ogłosiła konkurs pt. „SMACZNE POTRAWY Z RYB SŁODKOWODNYCH” oraz konkurs pt. „JAK AKTYWNIE I TWÓRCZO SPĘDZAC WOLNY CZAS NA OBSZARZE MIĘDZY BRDĄ A WDĄ”

 

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@lgrmorenka.pl do 31 października 2013r.

Konkurs skierowany jest do każdej osoby fizycznej posiadającej zdolności do czynności prawnej

Warunkiem udziału w konkursach jest podanych przez uczestnika prawdziwych danych osobowych, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr. 1 do regulaminów konkursów) oraz zapoznanie się i zaakceptowanie treści regulaminu.

Dla każdego uczestnika przewidziano upominek od Stowarzyszenia Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”

Decyzję o przyznaniu nagród Jury podejmie na posiedzeniu w ciągu 14 dni od zakończenia nadsyłania zgłoszeń

O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni przez Stowarzyszenia telefonicznie lub mailowo

Regulamin Konkursy „ JAK AKTYWNIE I TWÓRCZO SPĘDZAC WOLNY CZAS NA OBSZARZE MIĘDZY BRDĄ A WDĄ”

Regulamin Konkursu „SMACZNE POTRAWY Z RYB SŁODKOWODNYCH”