Konkursy w 2017 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – spotkanie informacyjne
25 listopada, 2016

Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Departamentem Programów Regionalnych zapraszamy na spotkanie informacyjne: „Konkursy w 2017 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020″, które odbędzie się 6 grudnia br. o godz. 11:00 we Wszechnicy Chojnickiej przy ul. Wysokiej 3 (sala konferencyjna). Spotkanie skierowane jest do instytucji, które mogą ubiegać się o dofinansowanie oraz do wszystkich zainteresowanych korzyściami płynącymi z funduszy europejskich.

Czego będziesz mógł się dowiedzieć na spotkaniach?

 • W co zostaną zainwestowane fundusze europejskie na początku 2017 r. w województwie pomorskim:

– ochronę zdrowia,
– odnawialne źródła energii,
– ograniczanie zagrożeń naturalnych,
– gospodarkę odpadami,
– wsparcie dla przedsiębiorców;
– aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy,
– zdrowie na rynku pracy,
– kształcenie ustawiczne,
– adaptacyjność pracowników,
– aktywizację społeczno-zawodową,
– rozwój usług społecznych.

 • Jak przygotować wniosek o dofinansowanie z funduszy europejskich.
 • Gdzie znaleźć informacje o funduszach europejskich.
 • Co zyska Pomorskie dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu na lata 2014-2020.

Zgłoszenia
Rekrutacja na spotkania rozpocznie się 21 listopada 2016 r. na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.
Udział w nich jest bezpłatny.

Dodatkowe informacje:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk
tel. 58 32 68 124/175

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Z Unii Europejskiej pochodzi łącznie 1,86 mld euro, w tym 1,34 mld euro z EFRR i 524,6 mln euro z EFS.
Wartość środków unijnych w RPO WP 2014-2020 jest o 926,4 mln euro wyższa od Programu na lata 2007-2013, co czyni go największym w historii województwa pomorskiego programem inwestycyjnym, zarządzanym bezpośrednio przez władze województwa.

Co oznacza Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dla mieszkańca województwa pomorskiego? Możesz być jednym z:

 • 7400 przedsiębiorców, którzy otrzymają pieniądze na inwestycje,
 • 3000 rodzin, których dziecko znajdzie nowe miejsce w przedszkolu,
 • 68 000 uczniów, którzy wezmą udział w dodatkowych zajęciach,
 • uczniów jednej z 444 szkół, które zostaną wyremontowane lub wyposażone w nowy sprzęt,
 • 8100 osób, która otrzyma pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej,
 • 33 500 pracujących, którzy będą mogli podnieść kwalifikacje,
 • podróżujących 150 kilometrami przebudowanych linii kolejowych.