Konsultacje projektu zmiany „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”
11 maja, 2016

Zarząd Powiatu Chojnickiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu zmiany „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

Opinie do projektu należy składaćdo dnia 16 maja 2016 r. na udostępnionym formularzu ankiety  w jeden z wymienionych niżej sposobów:

–         drogą elektroniczną na adres email: ngo@powiat.chojnice.pl – decyduje data wpływu na skrzynkę mailową,

–         osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Chojnicach (ul. 31 Stycznia 56, 89 – 600 Chojnice),

–          za pośrednictwem poczty na podany wyżej adres – decyduje data wpływu do urzędu.

Więcej informacji TUTAJ