LGR „MÒRÉNKA” W LICHENIU – WIEJSKA POLSKA
2 czerwca, 2011

W dniach 28 -29 maja 2011 r. Prezes Lokalnej Grupy Rybackiej „Mòrénka” – Grażyna Wera – Malatyńska  uczestniczyła w spotkaniu informacyjnym – Wiejska Polska, które odbyło się w Licheniu. Tematem przewodnim spotkania były problemy polskiej wsi  omówione w oparciu o
cztery aspekty: społeczny, gospodarczy, kulturowy i ekologiczny.

 

Podczas spotkania dyskutowano także na temat programów dla polskiej wsi, finansowania sołeckich inicjatyw, a także edukacji mieszkańców terenów wiejskich. W części przeznaczonej na wystąpienie LGR Pani Prezes podzieliła się informacjami na temat LGR „Mòrénka” oraz działań jakie będą podejmowane w ramach realizacji LSROR.

Gościem specjalnym spotkania był Prezydent Bronisław Komorowski.