LGR „Morenka” zawarła porozumienie o współpracy
30 listopada, 2015

W dniu 24.11.2015r.  Stowarzyszenie LGR „Morenka” gościło Lokalną Grupę Działania „Bizness Associacija Severnoi Kurlandiji” z Łotwy. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń i wiedzy z zakresu rybołówstwa jaki i dziedzictwa kulturowego. Nasi goście odwiedzili m.in. Zakład Hodowlii Pstrąga w Zaporze-Mylof oraz przedsiębiorstwo przetwórstwa rybnego Seko w Chojnicach. Zwieńczeniem spotkania obu Stowarzyszeń było podpisanie Porozumienia o współpracy, która ma na celu dalsze rozwijanie i pogłębianie współpracy poprzez m.in. wymianę informacji, nawiązywanie kontaktów biznesowych zainteresowanych przedsiębiorców z obu krajów, kreowanie rozwoju lokalnego i regionalnego oraz promowanie dialogu społecznego. Współpraca ma również pomóc w skoordynowanym występowaniu o finansowe środki pomocowe w celu realizacji projektów dwustronnych jak i wielostronnych.