Logika projektowa, regranting, nowe wzory ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych
30 listopada, 2016

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” oraz Chojnicka Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych

zaprasza organizacje pozarządowe na szkolenie

„Logika projektowa, regranting, nowe wzory ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych”


Międzyregionalne Centrum Współpracy i Promocji w Charzykowach
ul. Rybacka 10, 89-606 Charzykowy
9 grudnia 2016r. godz.: 16:00 – 18:30

 

Program:

16:00 – 16:10 Rejestracja uczestników
16:10 – 17:15 Logika projektowa

-co to jest projekt

– logika projektowa

– analiza SMART

-logika budżetowa

-karty oceny

17:15 – 17:30 Przerwa
17:30– 17:45 Nowe wzory ofert, sprawozdań z realizacji zadań publicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – część I
 

17:45 – 18:15

Regranting –Bon na aktywność

-regranting jako typ zlecania zadań

-korzyści i szanse

18:15 – 18:30 Nowe wzory ofert, sprawozdań z realizacji zadań publicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – część II
18:30 Zakończenie spotkania

Prowadząca: Magdalena Witkowska

Absolwentka Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku ( Uzyskany dyplom pracownik socjalny o specjalizacji Organizowanie Społeczności Lokalnej; Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ( Wyższe Studia Zawodowe o kierunku pedagogika – praca socjalna oraz Studia Magisterskie uzupełniające o kierunku pedagogika społeczna).

Od 20 lat współpracuje z trzecim sektorem zarówno jako wolontariuszka, pracownik organizacji czy urzędnik samorządowy.  Od 8 lat pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego z czego od 5 lat przy Pełnomocniku Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Ekspert w dziedzinie zarządzania projektem, członek różnorodnych komisji konkursowych, animator współpracy międzysektorowej na szczeblu wojewódzkim. W swojej codziennej pracy zawodowej zajmuje się kreowaniem współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi na poziomie wojewódzkim. Jest odpowiedzialna m.in. za opracowywanie dokumentów strategicznych dla trzeciego sektora przy stałej współpracy z RDPP, ROP.


Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 7 grudnia br. na adres e-mail: radango@lgrmorenka.pl lub pod nr telefonu 504 099 958