MOBILNE PUNKTY INFORMACYJNE – KWIECIEŃ
13 kwietnia, 2015

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych informacji o funduszach europejskich podczas dyżuru Lokalnego Punktu Informacyjnego w ramach tzw. Mobilnych Punktów Informacyjnych. Dyżury odbędą się kolejno:

21 kwietnia:

Dom Kultury w Karsinie, ul. Strażacka 1, w godz. 9:00 – 11:00
Centrum Informacji Turystycznej w Czersku, ul. Kościuszki 27 a, w godz. 12:00 – 14:00

24 kwietnia:

Urząd Miasta i Gminy Debrzno, ul. Traugutta 2, w godz. 9:00 – 11:00
Urząd Miasta i Gminy Czarne, ul. Moniuszki 12 , w godz. 12:00 – 14:00