NA WESOŁO Z RYBĄ – BĄDŹ WESOŁY, WPŁYŃ DO SZKOŁY
5 września, 2011

2 września  w Lipuszu odbyło się wydarzenie promocyjne „Na wesoło z rybą” Organizatorem tej imprezy było Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka Mòrénka wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekraacji w Lipuszu

Na uczestników zabawy czekało wiele atrakcji. Wydarzenie promocyjne rozpoczęło się przywitaniem gości i uczestników przez Panią Kierownik GOK,SiR oraz przez

Panią Karolinę Wróbel pracownika LGR „Morenka” Następnie przeprowadzono liczne konkursy m.in. gry i zabawy dla dzieci, konkurs na hasło promujące spożycie ryby. Wsród publiczności najwięcej emocji i śmiechu wzbudziła główna atrakcja – konkurs przeciąganie liny. Wszystkie konkursy kończyły się wręczeniem wspaniałych nagród uczestnikom.

 

Organizatorom sprzyjała pogoda, a przede wszystkim frekwencja przybyłych gości.

Podczas wydarzenia promocyjnego  czynne było także stoisko informacyjne Lokalnej Grupy Rybackiej Mòrénka. Pracownicy Stowarzyszenia udzielali informacji dotyczących możliwości pozyskania środków finansowych w ramach Osi Priorytetowej 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartej w Programie Operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 oraz o ogłoszonych przez LGR konkursach i terminach naborów wniosków. Stoisko to cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, potencjalni beneficjenci chętnie zabierali ze sobą ulotki i broszury informacyjne Stowarzyszenia Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka Mòrénka.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć.