NA WESOŁO Z RYBĄ W CZERSKU
3 października, 2011

30 września br.  w Czersku odbyło się wydarzenie promocyjne „Na wesoło z rybą”. Organizatorem tej imprezy było Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka Mòrénka oraz  Ośrodek Kultury w Czersku

Wydarzenie promocyjne rozpoczęło się od występu Teatrzyku „Maszoperia” z Gdyni.  Następnie przeprowadzono liczne konkursy m.in. gry i zabawy dla dzieci. Wszystkie konkursy kończyły się wręczeniem wspaniałych nagród uczestnikom.

 

Organizatorom sprzyjała pogoda, a przede wszystkim frekwencja przybyłych gości.

Podczas wydarzenia promocyjnego  czynne było także stoisko informacyjne Lokalnej Grupy Rybackiej Mòrénka. Pracownicy Stowarzyszenia udzielali informacji dotyczących możliwości pozyskania środków finansowych w ramach Osi Priorytetowej 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartej w Programie Operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 oraz o ogłoszonych przez LGR konkursach i terminach naborów wniosków. Stoisko to cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, potencjalni beneficjenci chętnie zabierali ze sobą ulotki i broszury informacyjne Stowarzyszenia Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka Mòrénka

 

ZAPRASZAMY DO GALERII