Nabór wniosków o udzielenie grantu na udział w międzynarodowych targach i innych wydarzeniach gospodarczych!
16 czerwca, 2020
 • Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o udzielenie grantu na realizację projektów polegających na udziale przedsiębiorstw indywidualnych w międzynarodowych targach i innych wydarzeniach gospodarczych przyczyniających się do zmiany modelu biznesowego mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa pomorskiego, tj. rozpoczęcia lub zwiększenia eksportu produktów/usług. W efekcie realizacji projektów oczekuje się ugruntowania proeksportowej pozycji pomorskich firm, która pozwoli im wyjść z ofertą na rynki zagraniczne.
 • Granty są przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego pod nazwą „Pomorski Broker Eksportowy

Szczegóły wsparcia grantowego:

1. Kto może wnioskować o wsparcie: przedsiębiorcy należący do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadający siedzibę na terenie województwa pomorskiego.

2. Na co można otrzymać dofinasowanie: na udział przedsiębiorców w międzynarodowych targach, wystawach, misjach gospodarczych oraz innych imprezach o charakterze promocyjnym jak również platformach cyfrowych stanowiących alternatywę dla tradycyjnych targów.W ramach projektów dofinansowane mogą zostać m.in. wydatki na:

 • wynajem, budowę i obsługę stoiska wystawowego,
 • wynajem obiektów i pomieszczeń niezbędnych do organizacji imprezy o charakterze promocyjnym,
 • transport i ubezpieczenie,
 • delegacje i zakwaterowanie osób uczestniczących w imprezie promocyjnej oraz
 • koszty korzystania z międzynarodowych platform cyfrowych i innych narzędzi cyfrowych stanowiących alternatywę dla targów.

3. Finanse:

 • Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 40 000 PLN. 
 • Maksymalne dofinansowanie dla pojedynczego projektu ustalono na poziomie 50% kwoty wydatków kwalifikowalnych. 
 • Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 3 200 000 PLN.

4. Gdzie i jak składać wniosek o przyznanie grantu:

 • Wnioski należy składać w terminie od 29 czerwca 2020 r. do odwołania (nabór ciągły do wyczerpania alokacji).
 • Podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć do Agencji Rozwoju Pomorza S.A. osobiście lub przesłać na adres wskazany poniżej:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A., al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk 

Pomorski Broker Eksportowy