NABORY II
11 czerwca, 2018

 

 

 

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka Mòrénka informuje, iż w dniu 11.06.2018 zostały ogłoszone terminy naboru wniosków o dofinansowanie w ramach priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (PO RiM) na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

Zakres tematyczny ogłoszonych konkursów:

  • Ogłoszenie nr 8/2018                                                                                                                              PRZEDSIĘWZIĘCIE LSR: 2.2.1. Wykorzystywanie i wspierania atutów środowiska
  • Ogłoszenie nr 7/2018                                                                                                                              PRZEDSIĘWZIĘCIE LSR: 1.2.1 Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszaru
  • Ogłoszenie nr 6/2018                                                                                                                              PRZEDSIĘWZIĘCIE LSR: 1.1.2 Wspieranie różnicowania działalności
  • Ogłoszenie nr 5/2018                                                                                                                              PRZEDSIĘWZIĘCIE LSR: 1.1.1 Wspierania tworzenia łańcucha dostaw produktów rybackich

Szczegółowe informacje o konkursach znajdują się zakładce: www.lgrmorenka.pl