Nabory w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
2 października, 2020

NABÓR WNIOSKÓW SKIEROWANY DLA PODMIOTÓW Z BRANŻY RYBACKIEJ ORAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka Mòrénka informuje, iż w dniu 02.10.2020r. zostały ogłoszone terminy naboru wniosków o dofinansowanie w ramach priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (PO RiM) na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

Termin składania wniosków to: 16.10.2020 – 30.10.2020r dla wszystkich ogłoszonych konkursów.

Zakres tematyczny ogłoszonych konkursów:

·  Ogłoszenie nr 1/2019    PRZEDSIĘWZIĘCIE LSR: 1.1.1 Wspieranie tworzenia łańcucha dostaw produktów rybackich

·  Ogłoszenie nr 2/2019   PRZEDSIĘWZIĘCIE LSR: 1.1.2 Wspieranie różnicowania działalności

·  Ogłoszenie nr 3/2019    PRZEDSIĘWZIĘCIE LSR: 2.1.1. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

·  Ogłoszenie nr 4/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE LSR: 2.2.1. Wykorzystywanie i wspierania atutów środowiska

Szczegółowe informacje o konkursach znajdują się zakładce: LSR 2023/Nabory