SZKOLENIA DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ
26 sierpnia, 2014

Stowarzyszenie Wdzydzko- Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” serdecznie zaprasza do udziałuw szkoleniach dla przedstawicieli branży turystycznej z obszaru LGD Stolem.

Grupą, do której szkolenia te będą skierowane są właściciele i pracownicy przedsiębiorstw i instytucji prowadzący działalność w branży turystycznej na terenach objętych działalnością LGD STOLEM, czyli gminy: Lipusz, Karsin, Kościerzyna, Dziemiany, Nowa Karczma.Szkolenia te będą szansą na zdobycie wiedzy i dodatkowych umiejętności z zakresu czterech tematów w ramach dwóch modułów szkoleniowych:

I MODUŁ

·         BEZPOŚREDNI KONTAKT Z KLIENTEM – TWORZENIE WIZERUNKU FIRMY

·         PROMOCJA USŁUGI I PRODUKTU TURYSTYCZNEGO

II MODUŁ

·         OBIEKT TURYSTYCZNY W INTERNECIE – MARKETING INTERNETOWY

·         ANIMACJA CZASU WOLNEGO DLA TURYSTY

·         REGULACJE PRAWNE BRANŻY TURYSTYCZNEJ

Szkolenia prowadzone będą przez specjalistów, doświadczonych trenerów z branży turystycznej. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Dla wszystkich uczestników zapewniony zostanie catering i materiały szkoleniowe.Każdy z uczestników otrzyma certyfikaty ukończenia szkoleń. Każdy z tematów szkoleniowych z zakresu I MODUŁU przeprowadzony będzie w ramach trzech edycji. Natomiast szkolenia przewidziane w ramach II MODUŁU zorganizowane zostaną w jednej edycji i będą przeznaczone dla osób, które ukończyły szkolenia w ramach I MODUŁU  i zdecydują się na dodatkowe poszerzenie swojej wiedzy.   Po zrealizowaniu szkoleń  dla uczestników  zorganizowana zostanie konferencja  o tematyce turystycznej. W programie konferencji przewidziano między innymi omówienie tematów dotyczących Geocachingu, atrakcji turystycznych  na obszarze LGD Stolem , czy też roli jednostek samorządu terytorialnego w promocji regionu i tworzeniu infrastruktury turystycznej.

Szczegółowe programy i terminy szkoleń znajdują się poniej.

Celem zgłoszenia swojego udziału prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 26 września br na adres e-mail: biuro@lgrmorenka.pl lub faksem na numer 52-334-33-07. Szczegółowa oferta szkoleń, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej

Regulamin szkoleń

Oferta szkoleń

formularz zgłoszeniowy