ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
21 sierpnia, 2014

W związku z przesłanymi pytaniami do zapytania ofertowego dotyczącego „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa części istniejącego budynku klubowego – Międzyregionalne Centrum Współpracy i Promocji” w miejscowości Charzykowy, ul. Rybacka, nr ewid. dz. 501/8 zamieszczamy odpowiedzi oraz dodatkowe dokumentacje techniczne

Odpowiedzi i dodatkową dokumentację można pobrać tutaj