OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORÓW

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka ”Mòrénka” uprzejmie informuje, że
Komitet LGR ”Mòrénka” dokonał oceny wniosków – złożonych w ramach konkursów ogłoszonych w dniu
11 czerwca 2018 r. – pod względem zgodności operacji z LSR oraz pod względem spełnienia kryteriów wyboru. O zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania decyduje punktacja oraz dostępny w danym konkursie limit środków finansowych.

konkurs nr 5/2018

  • Lista operacji zgodnych z LSR – pobierz
  • Lista operacji wybranych – pobierz

konkurs nr 6/2018

  • Lista operacji zgodnych z LSR – pobierz
  • Lista operacji wybranych – pobierz

konkurs nr 7/2018

  • Lista operacji zgodnych i niezgodnych z LSR – pobierz
  • Lista operacji wybranych i niewybranych – pobierz

konkurs nr 8/2018

  • Lista operacji zgodnych z LSR – pobierz
  • Lista operacji wybranych – pobierz

Protokół z posiedzenia Komitetu LGR ”Mòrénka”pobierz