OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORÓW
4 kwietnia, 2018

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka ”Mòrénka” uprzejmie informuje, że Komitet LGR ”Mòrénka” dokonał oceny złożonych wniosków pod względem zgodności operacji z LSR oraz pod względem spełnienia kryteriów wyboru. O zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania decyduje punktacja oraz dostępny w danym konkursie limit środków finansowych.

Wyniki:

konkurs nr 4/2018

  • Lista operacji zgodnych z LSR – pobierz
  • Lista operacji wybranych – pobierz

konkurs nr 3/2018

  • Lista operacji zgodnych z LSR – pobierz
  • Lista operacji wybranych – pobierz

konkurs nr 2/2018

  • Lista operacji zgodnych z LSR – pobierz
  • Lista operacji wybranych – pobierz

konkurs nr 1/2018

  • Lista operacji zgodnych i niezgodnych z LSR – pobierz
  • Lista operacji wybranych i niewybranych – pobierz

Protokół z posiedzenia Komitetu LGR ”Mòrénka”pobierz