OGŁOSZONO SZÓSTY NABÓR
27 grudnia, 2013

OGŁOSZENIE O VI NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka Mòrénka informuje o ogłoszeniu VI naboru wniosków w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013.

 

Szczegółowe inforamcje o konkursach znajdują się zakładce KONKURSY podzakładka OGŁOSZENIA 

 

Nabór wniosków dotyczy operacji polegających na:


Szczegółowe informacje o konkursach można także uzyskać w biurze LGR Mòrénka W Chojnicach lub punkcie konsultacyjnym w Kościerzynie.


Wnioski można składać od 27 stycznia 2014 r. do 28 lutego 2014 r. w biurze LGR Mòrénka przy ul. Wysokiej 3/15 w Chojninach(budynek Wszechnicy Chojnickiej), od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 14.30.


Informujemy, że pracownicy biura LGR świadczą bezpłatne usługi doradcze dla beneficjentów w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie.