OSTATECZNE LISTY OPERACJI WYBRANYCH I NIE WYBRANYCH
31 października, 2013

W dniu 30 października 2013 r. Komitet LGR Mòrénka podjął ostaeczną ocenę wniosków złożonych w naborze trwającym od 12 sierpnia br. do 20 września br., oraz  zatwierdził listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach V naboru wniosków za pośrednictwem Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka Mòrénka

WYNIKI