OSTATECZNE WYNIKI VI NABORU WNIOSKÓW
10 kwietnia, 2014

W dniu 7 kwietnia 2014.r. Komitet LGR „Mòrénka” podjął ostaeczną ocenę wniosków złożonych w naborze trwającym od 27 stycznia do 28 lutego br., oraz  zatwierdził listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach VI naboru wniosków za pośrednictwem Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”.