Otwieram działalność gospodarczą z Funduszami Europejskimi – spotkania informacyjne Chojnice, Człuchów, Kościerzyna
9 czerwca, 2016

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne organizowane 27, 28, 29 czerwca 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich.

W programie spotkania m.in.:

 • wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020;
 • możliwości uzyskania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej z Programów Operacyjnych na lata 2014-2020:

–  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,

–  Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego,

–  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,

–  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich;

 • wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Powiatowych Urzędów Pracy;
 • instrumenty zwrotne jako alternatywa dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą (Inicjatywa JEREMIE, Program „Wsparcie w starcie”);
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Termin i miejsce spotkań:

Chojnice

27 czerwca 2016 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach, ul. Wysokiej 3, w godz. 11:00 – 14:00

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Program

Człuchów

28 czerwca 2016 r.  w Urząd Gminy w Człuchowie, ul. Szczecińska 33, 77-300 Człuchów, w godz. 11:00 – 14:00

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Program

Kościerzyna

29 czerwca 2016 r. w Urząd Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna, w godz. 11:00 – 14:00

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Program

 

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 52 334 48 47

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.