OTWIERAM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Z FUNDUSZAMI…
23 kwietnia, 2015

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne pt. „Otwieram działalność gospodarczą z Funduszami Europejskimi”. Spotkania poświęcone będą zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi dla osób otwierających działalność gospodarczą w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:

– wprowadzenie do tematyki funduszy unijnych na lata 2014 – 2020;

– możliwości uzyskania dofinansowania z Programów na lata 2014 – 2020: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;

– inicjatywa JEREMIE oraz Program „Wsparcie w starcie”.

Miejsca i terminy spotkań:

27 kwietnia 2015 r. – sala posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów, ul. Szczecińska 33, Człuchów, w godz. 09:00 – 12:00,
28 kwietnia 2015 r. – sala Klubu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościerzynie, ul. Tkaczyka 1, w godz. 09:00 – 12:00,
29 kwietnia 2015 r. – sala szkoleniowa Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach, ul. Wysoka 3 (s. 16, parter), w godz. 09:00 – 12:00.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniach jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: punktinformacyjnychojnice@lgrmorenka.pl lub zgłoszenie się telefoniczne pod numerem: (52) 33 44 847.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Do pobrania:

Spotkanie informacyjne w Człuchowie

1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Spotkanie informacyjne w Kościerzynie

1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Spotkanie informacyjne w Chojnicach

1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania