Inicjatywa Obywatelska – Model Lokalny.

 

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy Państwa o nowym projekcie realizowanym przez nasze Stowarzyszenie. Projekcie, którego podmiotem i przedmiotem działań są lokalne organizacje pozarządowe oraz wszelkie obywatelskie grupy inicjatywne z terenu powiatu chojnickiego.

Projekt ma służyć wzmocnieniu działań organizacji i grup inicjatywnych, poprzez wspólne stworzenie modelu lokalnej inicjatywy obywatelskiej i jego późniejsze rozpowszechnienie, tak, aby był pomocnym źródłem informacji i wskazówek dla wszystkich przyszłych inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe z naszego powiatu, jak i wszelkie inne grupy mniej lub bardziej sformalizowane, które chciałyby zorganizować wydarzenie dla lokalnej społeczności – dla ogółu lub dla konkretnego środowiska lokalnego, np. dla dzieci, młodzieży, seniorów, miłośników poezji śpiewanej, entuzjastów rajdów rowerowych, zamiłowanych w swej grze szachistów, walecznych amatorów capoeiry i……….i cokolwiek innego, co komukolwiek i kiedykolwiek będzie chciało się zrealizować. 

Krótka charakterystyka Projektu.

Krok 1: W pierwszej kolejności, realizator Projektu, czyli Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” , przyjrzy się organizowanym lokalnie przez inne podmioty wydarzeniom. Wydarzenie te mogą mieć różną tematykę, mogą być organizowane na mniej lub bardziej szeroką skalę, ale każdorazowo wymagają przedsięwzięcia pewnych kroków organizacyjnych i logistycznych w celu prawidłowej ich realizacji. Zamierzamy poobserwować z zewnątrz, jak wygląda przygotowanie takiego pojedynczego wydarzenia, porozmawiać z jego organizatorami przed i po wydarzeniu, dowiedzieć się co było najtrudniejsze w jego realizacji, a co nie sprawiło żadnych problemów, w jaki sposób zaangażowano ludzi do jego realizacji samych uczestników. Zamierzamy w ten sposób przyjrzeć się ośmiu inicjatywom lokalnym.

Krok 2: Na tym etapie zorganizowane zostaną dwa wyjazdy do organizacji pozarządowych działających w sąsiednich powiatach, aby przyjrzeć się temu, jak oni realizują rożne wydarzenia i inicjatywy.

Krok 3: Zdobyte na postawie obserwacji lokalnych wydarzeń i rozmów z ich realizatorami informacje posłużą do budowy lokalnego modelu inicjatyw obywatelskich. Model powstanie na 3 spotkaniach szkoleniowo-warsztatowych, w czasie których omówione zostaną zagadnienia z zakresu aktywności obywatelskiej. W spotkaniach warsztatowych uczestniczyć będą przedstawiciele lokalnych NGO’s.

Krok 4: Testowanie wypracowanego modelu na „żywym ciele”, jakim będą dwie kolejne lokalne inicjatywy angażujące mieszkańców powiatu chojnickiego. W tym kroku sprawdzimy, czy opracowany wspólnie model rzeczywiście działa lub/i trzeba coś poprawić.

Krok 5: Ten krok to rozpowszechnienie i promocja opracowanego lokalnego modelu inicjatyw obywatelskich. Na tym etapie będziecie mogli Państwo m.in. usłyszeć o naszym projekcie na falach lokalnej rozgłośni radiowej.

Krok 6: Publikacja broszy informacyjnej „Lokalnego modelu inicjatyw obywatelskich”. Broszura wydana zostanie w tradycyjnej formie papierowej oraz dostępna będzie w formie pliku pdf na naszej stronie internetowej. Mamy nadzieję, że będzie ona pomocna dla wszystkich tych, którzy w przyszłości podejmą się działań na rzecz społeczności lokalnej.

Projekt możliwy jest do realizacji dzięki współfinansowaniu pochodzącemu z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.
https://aktywniobywatele.org.pl/

 

 

Relacja z podglądactwa 
8 IMPREZ LOKALNYCH

I. Festiwal Partnerstwa Miast „InterTony” 2021– wydarzenie zorganizowane przez Fundację Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej w dniu 19 czerwca 2021 r. w Chojnicach, na stadionie „Kolejarz 1926”. Impreza zorganizowana w partnerstwie z Chojnickim Centrum Kultury i stowarzyszeniem Rockinitiative Emsdetten z Niemiec. Opis: Festiwal ciężkich brzmień gitarowych, organizowany po raz 6 w Chojnicach. Na scenie pojawili się muzycy z Polski oraz Niemiec, w tym. m.in.: Haggemy, Tyran, Tribute To Guzik, Snareset (koncert online), Dopelord oraz Tomasz Lipa Lipnicki Solo. Jednocześnie grana na żywo thrashcore’owa i heavy metalowa muzyka dostępna była równolegle w transmisji on-line, co było odpowiedzią na obostrzenia epidemiologiczne dot. liczby uczestników.

 

2. „Na Szlaku Kultur Majówka Chojnice 2021” – wydarzenie zorganizowane przez Stowarzyszenie „Dworek Polski” w dniu 20 czerwca 2021 r., w Chojnicach, w siedzibie Chojnickiego Centrum Kultury.
Opis: Organizacja VIII Ogólnopolskiego Konkursu Kapel i Zespołów Na Szlaku Kultur Chojnice 2021. W konkursie zaprezentowano 18 występów muzyków lokalnych i ludowych, m.in. z: Rzeszowszczyzny, Wielkopolski, Kujaw, Lubuskiego, Kaszub oraz – po raz pierwszy w historii konkursu – Podole. Miejsce I w kategorii kapele folklorystyczne zajęła Kapela podwórkowa „Ferajna Bydgoska”.

 

3. Wyjazd integracyjny do Kamiennych Kręgów w Odrach, zorganizowany w dniu 2 lipca 2021 r. przez Stowarzyszenie „Droga do Marzeń” z miejscowości Charzykowy. OpisWyjazd członkiń i członków stowarzyszenia senioralnego do m. Odry (gmina Czersk), do rezerwatu przyrody „Kamienne Kręgi”. Kamienne kręgi to pozostałości po cmentarzysku plemienia Gotów z I i II w.n.e. W pozostałych po Gotach kurhanach odkryto ponad 600 grobów. Samo cmentarzysko oraz konstrukcja kamiennych kręgów do dziś jest przedmiotem licznych badań i dociekań naukowych, a także rozmaitych teorii pseudonaukowych i ezoterycznych. Wyjazd połączony był z uczestnictwem w spotkaniu autorskim dotyczącym prezentacji książki pt. „Kręgi kamienne w Odrach – Goci i porosty”, które odbyło się w Centrum Informacji Turystycznej w Czersku. W spotkaniu uczestniczyli autorzy w/w publikacji: prof. Tadeusz Grabarczyk i prof. Ludwik Lipnicki.

 

4. Wydarzenie pt. „Chojnicka Odyseja – czyli 24 odsłony gminy Chojnice ” zrealizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Pomorze” z Lichnów, w okresie od 2 lutego do 31 lipca 2021 r., z finałową imprezą w dniu 24 lipca br. w Silnie. Partnerami Stowarzyszenia byli: Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach oraz Wiejski Dom Kultury w Silnie. Opis: Wydarzenie polegało na stworzeniu przez młodzież z gminy wiejskiej Chojnice, gry terenowej pt. „Chojnicka Odyseja„. Gra terenowa „Odyseja chojnicka” prowadziła przez 24 miejsca gminy Chojnice. W każdej miejscowości należało odnaleźć miejsce, o którym jest mowa w zagadce i następnie zaznaczyć to na posiadanej karcie gracza odpowiednim symbolem. Każda zagadka, prócz odszukania miejscowości, powiązana była z jedną z 24 części Odysei HOMERA.  Cała trasa Odysei liczyła ok. 80 km. Po jej przejściu i wypełnieniu karty gracza, należało kartę dostarczyć w dniu 24 lipca na g. 18:00 do Wiejskiego Domu Kultury w Silnie, gdzie w czasie festynu, nastąpiło odkodowanie hasła i rozlosowanie nagród wśród zwycięzców. 

 

5. VI Turniej Rycerski – wydarzenie zorganizowane przez Stowarzyszenie „Pomerania” w Chojnicach, w dniu 28 sierpnia 2021 r. w hali widowiskowo-sportowej oraz na boisku przy ulicy Huberta Wagnera w Chojnicach. Główne atrakcje Turnieju to turniej łuczniczy, turniej tarczy i miecza (w tym walki bohurtowe pocztów trzyosobowych) oraz rycerski pokaz konny Chorągwi Ziemi Chełmińskiej i Gildii Działań Historycznych Alte Knochen z Grudziądza. Ponadto, widzowie mogli obejrzeć zmagania łuczników, którzy przybyli na imprezę m.in. z Elbląga, Bytowa, Tuchomia, Starogardu Gdańskiego, Gdyni, Inowrocławia i Chojnic. Partnerzy przedsięwzięcia to Bractwo Rycerskie herbu TUR oraz Chojnickie Centrum Kultury.

 

6. Wydarzenie pt. „Piknik Senioralny” zorganizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy w Charzykowach w dniu 9 września 2021 r. Piknik zorganizowany został dla organizacji pozarządowych z terenu miasta i gminy Chojnice, które działają na rzecz społeczności senioralnej. W trakcie Pikniku, poza wspólnym grillem i rejsem statkiem po jeziorze charzykowskim, uczestnikom zaprezentowano założenia polityki senioralnej Miasta Chojnice (prelekcja Burmistrza Chojnic) oraz przedstawiono zalety partycypacji społecznej w organizacjach senioralnych, tj. wolontariat senioralny.

 

7. Wydarzenie pt. Uniwersytet Otwarty Stowarzyszenia „Nasza Wieś Będźmierowice„, zorganizowany w dniu 23 września 2021 r. w Będzimierowicach (gmina Czersk, powiat chojnicki) przez… Stowarzyszenie „Nasza Wieś Będźmierowice” :). W ramach spotkania wykład wygłosi Pan prof. dr hab. Cezary Obracht- Prądzyński z Uniwersytetu Gdańskiego z tematem „Polacy- jacy jesteśmy: co trwa i co się zmienia ( nie tylko w wyniku epidemii )?”. Wykład oparty na podstawie badań ankietowych przeprowadzanych wśród Polaków. Było to pierwsze wydarzenie zorganizowane w ramach Uniwersytetu Otwartego, po długiej przerwie spowodowaną pandemią ???? Wykłady mają charakter otwarty, każdy może z tego skorzystać.

 

8. Wydarzenie pt. „Święto Bulwy” zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich Klaskawa z miejscowości Klaskawa (gmina Czersk, powiat chojnicki). „Święto Bulwy” miało miejsce w dniu 9 października 2021 r. Na imprezie zaprezentowano wszelkie dania i potrawy z ziemniaka …oraz…degustowano ziemniaczane smakołyki, takie jak np.:
kartoflanka, pyzy borowiackie, szare kluski, kopytka, ruskie pierogi i pyszna zupa ziemniaczana. Poza degustacją, uczestnicy Święta mogli wziąć udział w grach, zabawach i konkursach, w tym: w konkursie na najlepszą zupę ziemniaczaną. Najlepsi zostali nagrodzeni.

 

 

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone -Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska
Lokalna Grupa Rybacka "Mòrénka"

Polityka prywatności

Projekt i realizacja: Inpero.pl

OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ZAPEWNIAJĄCĄ INWESTYCJE W ZRÓWNOWAŻONE RYBOŁÓWSTWO.