Piknik Organizacji Pozarządowych
19 sierpnia, 2020