PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW
19 października, 2011

W związku z dużą liczbą zapytań ze strony beneficjentów inforumjemy, iż kolejne konkursy dla sektora społeczno-gospodarczego oraz sektora publicznego ogłoszone zostaną w grudniu 2011 r.

Zgodnie z procedurą naboru wniosków o dofinansowanie nabór wniosków rozpocznie się po 30 dniach od ogłoszenia(przełom stycznia/lutego 2012 r.) i trwać będzie od 30 do 60 dni.

W odpowiedzi na ogłoszone konkursy nabór wniosków prowadzony będzie na realizację operacji polegających na:

  1. Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
  2. Restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
  3. Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa
  4. Ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęsk żywiołowych