PODPISANIE UMOWY RAMOWEJ !
24 maja, 2016

W dniu 23 maja 2016 roku miało miejsce podpisanie umowy ramowej na realizację strategii na lata 2016 – 2023. Z Marszałkiem Województwa Pomorskiego Mieczysławem Strukiem umowę w imieniu LGR podpisała Prezes Grażyna Wera – Malatyńska i Vice Prezes Robert Ebertowski.

Dzięki Naszej wspólnej pracy  na realizację strategii w najbliższych latach przeznaczone zostanie 3 271 000 EURO. I w tym miejscu należą się szczególne podziękowania dla rybaków z obszaru działania LGR „Morenka”, bo dzięki ich zaangażowaniu i współpracy udało się uzyskać to wielkie wsparcie dla Naszego obszaru.