PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI LGR MORENKA W 2012
14 grudnia, 2012

11 grudnia 2012 r. w Chojnicach w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym odbyła się konferencja podsumowująca działalność LGR Mòrénka pt. „Działalność Lokalnej Grupy Rybackiej „Mòrénka”–podsumowanie i perspektywy na przyszłość”.

 

 

Konferencję otworzyła Prezes LGR Mòrénka – Grażyna Wera-Malatyńska, która omówiła działalność LGR w 2012 roku oraz kierunki rozwoju na przyszłość. Podczas konferencji głos zabrali także beneficjencji, którzy otrzymali dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia w ramach Osi 4 PO RYBY 2007- 2013.

 

Blok poświęcony inwestycjom zrealizowanym na obszarze LGR rozpoczął wój Gminy Lipnica – Andrzej Lemańczyk, który zaprezentował projekt związany z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w miejscowości Łąkie nad jeziorem Wiejskim. Następnie przedstawiciel Zakładu Hodowli Pstrąga w Zaporze Mylof omówił temat związany z restrukturyzacją jego działalności. W części poświęconej rozwojowi usług głos zabrała Pani Urszula Zimorska, która opowiedziała o budowie Osady Artystyczno – Wypoczynkowej Stara Baśń. Na zakończenia tej części wystąpił wójt Gminy Karsin – Roman Brunke, który przedstawił temat związany z ochroną środowiska pt. Zachowanie walorów przyrodniczych i środowiska naturalnego w miejscowości Wiele nad jeziorem Wielewskim.

 

Ponadto dr Marian Fryda wygłosił prelekcję na temat historii i tracycji rybactwa na ziemi chojnickiej ,a Pan Jacek Zdrojewski omówił kierunki rozwoju turystyki na obszarze LGR Mòrénka.

Podsumowania konferencji dokonała Pani Prezes, która na zakończenie wręczyła wszystkim prelegentom pamiątkowe dyplomy.