PODSUMOWANIE KONFERENCJI LGR MÒRÉNKA
21 grudnia, 2011

W dniu 20 grudnia br. w Centrum Edukacyjno Wdrożeniowym w Chojnicach odbyła się konferencja „Działalność Lokalnej Grupy Rybackiej „Mòrénka”-podsumowanie i perspektywy na przyszłość”. W spotkaniu uczestniczyło 70 osób.

Prelegentami na Konferencji byli: Prezes Lokalnej Grupy Rybackiej „Mòrénka” – Grażyna Wera-Malatyńska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – Justyna Durzyńska, Prezes Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich – Ryszard Kamiński, przedstawiciel FARNET – Europejskiej Sieci Obszarów Rybackich – Adam Futymski oraz przedstawiciel klastra rybackiego – Ryszard Zarudzki.

Pierwszy blok tematyczny poświęcony był działalności LGR „Mòrénka” w 2011 roku. Prezes LGR opowiedziała również o planach Stowarzyszenia na rok 2012. Następnie Ryszard Zarudzki przedstawił założenia modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

W kolejnej części Konferencji Ryszard Kamiński przybliżył zebranym założenia dotyczące działalności Lokalnych Grup Rybackich i Lokalnych Grup Działania w nowym okresie programowania 2014 – 2020. Możliwości wsparcia w ramach Osi 4 Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 omówił natomiast Adam Futymski.

Podczas Konferencji Prezes LGR „Mòrénka” – Grażyna Wera-Malatyńska i Przewodniczący Komitetu  – Jan Gliszczyński podziękowali prelegentom za ciekawe wykłady i wręczyli pamiątkowe dyplomy.

Na zakończenie odbył się panel dyskusyjny z udziałem ekspertów. Najwięcej pytań skierowanych było do Pani Dyrektor DPROW. Pytania dotyczyły głównie kwalifikowalności wydatków w ramach poszczególnych konkursów ogłaszanych przez Lokalne Grupy Rybackie.