POMORSKA WIEŚ PRZED NOWĄ PERSPEKTYWĄ FINANSOWĄ
4 grudnia, 2012

30 listopada 2012 r. w Wielkim Klinczu odbyła się konferencja na temat pomorskiej wsi przed nową perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2014-2020 pod patronatem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Ministra Kazimierza Plocke.

Konferencję zorganizowano z inicjatywy Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Pomorskiego przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego oraz Urzędem Gminy Kościerzyna.

W konferencji udział wzięli m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Kazimierz Plocke, Marszałek Województwa Pomorskiego Pan Mieczysław Struk, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Pan Czesław Elzanowski, przedstawiciele Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrektorzy Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku i wielu innych.

 

Podczas konferencji można było wysłuchać referatów na temat: kierunków rozwoju i wsparcia pomorskiej wsi ujętych w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, inicjatyw oddolnych i działań społecznych w koncepcji programów operacyjnych na lata 2014-20120 czy zalożeń PO RYBY na lata 2014-2020 w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa.

Dyrektor biura LGR Mòrénka – Adam Rogala przedstawił natomiast doświadczenia wdrażania Osi 4 PO RYBY 2007-2013 w ramach wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.