Pożyczka płynnościowa dla MŚP z Pomorza – dodatkowe pieniądze.
9 czerwca, 2020

W dniu 9 czerwca br. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał dwie umowy z Pomorskim Funduszem Pożyczkowym sp. z o. o., na mocy których firmy w regionie otrzymają dodatkowe wsparcie w niwelowaniu skutków kryzysu wywołanego epidemią COVID-19. W dniu 2 czerwca w Warszawie Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł analogiczną umowę z Towarzystwem Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych SA. W rezultacie na obszarze woj. pomorskiego jest dwóch pośredników udzielających pożyczki płynnościowej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Łącznie pula do pomorskich mikro-małych i średnich przedsiębiorstw zwiększyła się 30 mln zł do 51, 5 mln złotych.

Dla kogo?

Mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczej na obszarze województwa pomorskiego oraz mających siedzibę lub stałe miejsce prowadzonej działalności na jego terenie.

O jaką pożyczkę można się starać?

W ramach Pożyczki Płynnościowej dostępna jest pożyczka do 150 000 zł na okres do 60 miesięcy
Karencja w spłacie kapitału lub kapitału i odsetek – do 12 m-cy, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki. Bez wkładu własnego.

Na co?

Pożyczka może być przeznaczona na finansowanie wydatków niezbędnych do utrzymania działalności gospodarczej Pożyczkobiorcy prowadzonej na terenie województwa pomorskiego i zapewnienia Pożyczkobiorcy płynności finansowej (kapitał obrotowy), ze względu na pogarszającą się sytuację Pożyczkobiorcy wywołaną skutkami epidemii SARS-CoV-2.

Jaki jest koszt Pożyczki Płynnościowej?

roczne oprocentowanie – od 0% z zastosowaniem pomocy publicznej 

• 0% prowizji za udzielenie pożyczki.

Pośrednicy:

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
ul. Szara 32-33 (I piętro)
80-116 Gdańsk
pn. – pt. 8.00 – 16.00
tel: (58) 302 20 05
e-mail: biuro@pfp.gda.pl
https://www.pfp.gda.pl/strona-96-pozyczka_plynnosciowa.html

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.
ul. Okopowa 56
01-042 Warszawa
+48 22 636 07 40
+48 22 530 10 40 do 59
tise@tise.pl

Biuro TISE w Gdańsku
ul. Jaśkowa Dolina 9/6
80-252 Gdańsk
tel. kom. 661 075 972
tel. kom. 600 966 208
tel. kom. 661 075 972
https://tise.pl/