PREZES ARIMR OGŁOSIŁ KONKURS ZE ŚRODKA 2.1, 2.5 W
25 lipca, 2013

Informujęmy, że na stonie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/po-ryby-2007-2013/ogloszenia-o-naborach-wnioskow-o-dofinansowanie.html ) okazało się  ogłoszenie o konkursach w ramach  Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w zakresie:

 środka 2.1 „Inwestycje w chów i hodowlę ryb”, w ramach których zrealizowano bądź rozpoczęto realizację inwestycji  do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie włącznie, lecz nie wcześniej niż od dnia 11 września 2009 r.

Termin przyjmowania wniosków od 9 do 22 sierpnia 2013r.

oraz

 środka 2.5 „Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu” przez mikro i małe przedsiębiorstwa na realizację operacji, w ramach których wnioskodawca poniósł koszty kwalifikowalne najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż od dnia 11 września 2009 r.

Termin przyjmowania wniosków od 9 do 16 sierpnia 2013r.

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach:www.arimr.gov.pl i www.minrol.gov.pl w zakładce „PO Ryby 2007-2013”.
Więcej informacji o zasadach naboru i kryteriach wyboru projektów można uzyskać na stronie www.arimr.gov.pl  oraz telefonicznie pod numerem infolinii 0-800 38-00-84.

Ogłoszenie o naborze dla środka 2.1 – 25.07.2013r.

Ogłoszenie o naborze dla środka 2.5 – 25.07.2013

Pismo DR MRi RW z dnia 18.02.2010r.