Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS)
4 lipca, 2016

Głównymi celami „Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na  lata 2014-2020” są poprawa jakości życia osób starszych i pełniejsze wykorzystanie ich potencjału w różnych rolach społecznych. Na jego finansowanie z budżetu państwa zostanie przeznaczone łącznie 280 mln zł.Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych, mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach 4 priorytetów:

– aktywność społeczna, promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową,

– edukacja osób starszych

– partycypacja społeczna oraz

– zewnętrzne usługi społeczne.

Strona główna