Projekt skierowany do osób pozostających bez pracy z terenu powiatów chojnickiego, człuchowskiego i kościerskiego
16 sierpnia, 2016

„Wiedza i doświadczenie = zatrudnienie”

Od 1 września br. Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” rozpoczyna realizację projektu skierowanego do osób pozostających bez pracy z terenu powiatów chojnickiego, człuchowskiego i kościerskiego.

WSPARCIE

Projekt przewiduje kompleksowe i indywidualne wsparcie dla 110 osób pozostających bez pracy, w tym:

 • kompleksowa i zindywidualizowana diagnoza,
 • opracowanie koncepcji wsparcia,
 • pośrednictwo i poradnictwo zawodowe,
 • działania wspierające (spotkania z psychologiem, warsztaty z kompetencji kluczowych i interpersonalnych),
 • udział w szkoleniach i kursów zawodowych,
 • odbycie stażów u pracodawców.

DLA KOGO?

Osoby pozostające bez pracy, które ukończyły 30 rok życia należące do następujących grup:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach

WIĘCEJ INFORMACJI

Wszechnica Chojnicka, ul. Wysoka 3 pokój nr 16

tel.: 504-100-091

www.lgrmorenka.pl

PARTNERSTWO

Projekt jest realizowany wspólnie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Bydgoszczy oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chojnicach

NIEBAWEM WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PROJEKTU!