Program “Rybactwo i Morze” 2014-2020

Operacja pt. “Między Brdą a Wdą” – promocja atrakcji turystycznych obszaru LGR „Mòrénka”

Cel operacji: Promocja obszaru LSR poprzez promocję walorów regionu na targach turystycznych na terenie kraju.

Wskaźniki realizacji celu operacji: liczba osób objętych przedsięwzięciami przyczyniających się promocji dziedzictwa kulturowego obszaru rybackiego – 4000; liczba osób/podmiotów zaangażowanych w promowanie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego obszaru rybackiego – 3; liczba działań na rzecz promocji kulturowego dziedzictwa obszaru rybackiego – 4; liczba osób korzystających z działań na rzecz promocji kulturowego dziedzictwa obszaru rybackiego – 4000;