Przedłużamy termin IV rekrutacji do projektu „Wiedza i doświadczenie=zatrudnienie”
1 lutego, 2018

loga razem EFS

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” jako Lider projektu „Wiedza i doświadczenie = zatrudnienie”, korzystając z prawa do wydłużenia terminów rekrutacji poszczególnych naborów zawartego w §5 pkt. 1 Regulaminu Rekrutacji Uczestników do Projektu, wydłuża rekrutację do projektu przeprowadzaną w ramach czwartego naboru do czwartku 28.02.2018r.

Więcej informacji o projekcie znajdziesz w zakładce AKTYWIZACJA ZAWODOWA/OFERTA

plakat-az