„Przez ludzi – Dla ludzi – Z ludźmi”
23 lipca, 2021

W dniu 21 lipca 2021r na zaproszenie Burmistrza Miasta Chojnice oraz Lokalnej Grupy Rybackiej „Mòrénka” w sali Urzędu Miasta Chojnice, odbyło się seminarium pt.: „Wolontariat Senioralny a Aktywność Obywatelska”. Po rozpoczęciu i przywitaniu przez Burmistrza Miasta Chojnice Arseniusza Finstera oraz Panią Prezes LGR „Mòrénka” Grażynę Wera-Malatyńską licznie przybyłych przedstawicieli trzeciego sektora, Pan Prezes Piotr Stec z Pomorskiej Sieci COP poprowadził prezentację na temat „Budowanie modelu wolontariatu senioralnego przez Pomorską Pracownię Badań Obywatelskich” oraz poprowadził panel dyskusyjny. Uczestnicy spotkania chętnie wypowiadali się, podawali przykłady oraz dawali propozycje działania dotyczące centrum aktywizacji seniorów. W dyskusji zabrał głos również Pan Wicestarosta Mariusz Paluch, który trzy lata temu zainicjował powstanie Powiatowej Rady Seniorów,  mówił: „Jeśli chcesz budować swoją przyszłość, zadbaj o przeszłość”.