Publikacja pt. „Zwiedzaj Polskę. Śladami Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego”.
3 marca, 2021

Ukazała się elektroniczna wersja publikacji pt. „Zwiedzaj Polskę. Śladami Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego”

Zapraszamy do zapoznania się z ww. publikacją.