Publikacja pt. “Zwiedzaj Polskę. Śladami Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego”.
Marzec 3, 2021

Ukazała się elektroniczna wersja publikacji pt. “Zwiedzaj Polskę. Śladami Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego”

Zapraszamy do zapoznania się z ww. publikacją.