Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Chojnickiego
23 września, 2015

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi Wyborami do Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych na lata 2015-2017 chcielibyśmy Państwa zachęcić do wsparcia i oddania głosu w/w wyborach na Panią Grażynę Wera-Malatyńską – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”.

Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych to reprezentacja organizacji pozarządowych działających na terenie województwa pomorskiego. Cele działalności Rady to m.in.:

  • wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
  • krzewienie idei obywatelskiej samoorganizacji, samopomocy i pomocy wzajemnej,
  • propagowanie postaw obywatelskich i zasad demokratycznego państwa prawa,
  • animowanie i wspieranie współpracy międzysektorowej.

Chcielibyśmy, aby Powiat Chojnicki posiadał silną reprezentację w środowisku organizacji pozarządowych naszego województwa i był regularnie zauważany i doceniony za aktywność jaką prezentują nasze organizacje. Udział w pracach Rady to również szansa na współpracę i wymianę doświadczeń naszych organizacji z organizacjami z całego województwa, a także możliwość wsparcia merytorycznego.

Chcielibyśmy też poinformować Państwa, że 30 września br. o godzinie 16:00 w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach (ul. Piłsudskiego 30a) odbędzie się spotkanie organizacji pozarządowych z powiatu chojnickiego, na którym powołana zostanie Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Chojnickiego. Serdecznie zachęcamy do udziału w spotkaniu!

Poniżej znajduje się formularz głosowania w wyborach do Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych, którego scan wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania należy przesłać w terminie do 16 października 2015r. na adres e-mail: biuro@lgrmorenka.pl lub wyboryPROP@pomorskie.eu lub faksem na numer 52-334-33-07.

Formularz głosowania